MUKIM YANG TERDAPAT DI KAMPUNG AYER

Kampong Ayer (Water Village) telah wujud berabad lamanya dan merupakan kawasan penempatan di atas air yang terbesar. Terdiri daripada enam mukim iaitu Saba, Sungai
Kedayan, Peramu, Burung Pingai Ayer, Tamoi dan Sungai Kebun. Kampong Ayer, sejarah negara yang menjadi tarikan dan perkampungan atas air terbesar di dunia yang menempatkan lebih daripada 30,000 orang. Ianya merupakan sebuah tempat di mana rumah-rumah dibina di atas tiang di sepanjang Sungai Brunei dan rumah–rumah dihubungkan dengan jambatan kayu.
  1. Mukim Burung Pinggai Ayer
  2. Mukim Peramu
  3. Mukim Saba
  4. Mukim Sungai Kebun
  5. Mukim Sungai Kedayan
  6. Mukim Tamoi
Advertisement