Warna Yang Sama

Kelihatan sederetan rumah-rumah yang menghadap depan Bandar Seri Begawan d Kampung Ayer di cat warna yang sama. Mungkin juga dilaratkan hingga ke hujung Kg. Burong Pingai Ayer.